• Fast frakt kr 3000,.- på standardvarer
  • Rask levering av standardvarer
  • 30 dagers returrett på standardvarer

Salgsbetingelser

Partene
Firmanavn/selger: Lyse Rom AS
Kontaktadresse: Ulvesbakken 10, 6823 Sandane
E-post: salg.lyserom@gmail.com
Tlf: +47 93 20 03 62
Org nr: 921136501
Foretaket vil i det videre bli omtalt som ”Lyse Rom”. Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 
Lyse Rom har som mål å gi den beste service til alle våre kunder. For at du skal kjenne deg trygg når du handler hos oss, har vi utarbeidet følgende kjøpsvilkår. Ved å bestille hos oss godtar du disse vilkårene.
 
I vår nettbutikk kan du enkelt legge inn din ordre, men du kan gjerne ta kontakt pr telefon eller e-post dersom du foretrekker dette.
 
Handle i nettbutikken

  1. Legg ønsket vare i handlekurven ved å trykke ”Kjøp”.
  2. Produktet legges i handlekurven, oppe til høyre.
  3. Klikk på ”Gå til handlekurv” når samtlige produkter du ønsker å kjøpe er plassert i handlekurven.
  4. Kontroller at handlekurven inneholder korrekt produkt og antall. Juster ved behov.
  5. Oppgi personopplysninger, alternativt firmaopplysninger.
  6. Velg betalingsalternativ.
  7. Godkjenn salgsvilkårene.
  8. Send inn bestillingen.


Priser
Alle priser oppgis inklusiv moms. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inkl. alle avgifter(mva, toll o.l) og leveringskostnader(frakt, porto, fakturagebyr, emballasje o.l.) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i betalingsløsningen før bestilling er foretatt. Prisene oppdateres jevnlig i Lyse Rom nettbutikk. Vi reserverer oss derfor mot eventuelle prisendringer og for feilaktig informasjon grunnet tekniske eller menneskelige feil.

Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Dette skjer via e-post. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen mht til antall, varetype, mål, pris osv. Dersom det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må kjøper kontakte Lyse Rom så snart som mulig.

Betalingsalternativ
Når du handler hos oss, velger du selv hvordan du  skal betale dine innkjøp. Du kan velge mellom følgende betalingsalternativ:
 
Kortbetaling
I vår internettbutikk kan du betale med VISA og Mastercard. Ved betaling med kredittkort har Lyse Rom inngått en betalingsavtale med Dibs. Dine opplysninger behandles konfidensielt og ingen uvedkommende vil noen gang kunne se dine kortopplysninger.

Fakturabetaling
Lyse Rom har inngått en nettbasert fakturaavtale med Klarna, se avtalevilkår.

Delbetaling med Klarna
Gjennom et samarbeid med Klarna kan vi tilby deg muligheten å dele opp din betaling.
Vilkår for kjøp gjennom Klarna finnes i vår nettbutikk. Les gjerne Klarnas fullstendige kontovilkår.

Bruk av varen
Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.

Tilbakebetaling ved mislighold
En kunde har rett til å få tilbakebetalt HELE kjøpsbeløpet inkl. frakt, innen 14 dager om kunden hever kjøpet på grunn av vesentlig mislighold.

Uavhentede varer
For varer som ikke løses ut/tas imot, fakturerer Lyse Rom kunden for returkostnaden.

Salg til mindreårige
Vi inngår ikke avtale med mindreårige (under 18 år) uten en verges forhåndsgodkjennelse.

Omkostninger og transport
Ulike fraktalternativer vil kunne velges i nettbutikkens kasseløsning. Ved bestillingsvarer/produksjonsvarer, er varene ofte klare for levering til forskjellig tidspunkt. Våre fraktvilkår forutsetter at vi likevel kan levere alt samlet. Dersom du ønsker splittet leveranse, vil dette koste ekstra.

Leveringstidspunkt
Vi oppgir antatt leveringstid ved bestilling. En slik anslått leveringstid skal imidlertid ikke regnes som en eksakt og bindende leveringsfrist. Dersom du bestiller flere produkter, er det produktet med lengst leveringstid som vil styre leveransen. Når leveringstidspunkt er fastsatt, informeres kunde om dette. Transporttiden kan variere noe fra gang til gang.

Transport, mottak av varer og kontroll av leveranse
Mindre postpakker sendes med Posten og større varer vil i hovedsak bli levert av Bring Logistics.
Varer sendes kun til adresser som er oppgitt i folkeregisteret som fast bopel (feks; ikke hytteadresser). Det er viktig at du har oppgitt et telefonnummer der vi kan nå deg man-fre kl. 7.00-20.00. Det forutsettes at ordinær utkjøringsbil kommer frem til leveringsadressen, se derfor til at veien til losseplassen er framkommelig.
Drivhus, vinterhager og andre kolli med lengde over 4 meter, kan som oftest ikke lastes av kun med jekketralle. Dersom kunde ønsker utkjøring med ”spesialbil” slik som kranbil må dette bekostes av kunden. Be om informasjon.
Den som tar imot godset skal være myndig og kunne vise legitimasjon. Mottaker skal være sjåføren behjelpelig ved lossing. Kontroller godset sammen med sjåføren, se over at alt er uskadet og at kolliantallet stemmer overens med fraktseddelen. Ved synlige skader på gods eller emballasje, eller ved savn av kolli, skal dette noteres på fraktseddelen av kunde. Dette gjøres direkte ved mottak. Skaden/savnet meldes deretter av kunde til Lyse Rom. Dersom skaden/savnet ikke er meldt på fraktseddelen, er transportreklamasjonen ikke gyldig. Kunde må da selv stå for de kostnadene som kan oppstå. Skjulte skader, som ikke kan konstateres ved godsmottak, bør meldes til Lyse Rom innen 7 dager etter mottaket. Dokumenter alltid skadene med foto.
Dersom det lages en avtale med transportøren om at godset får leveres uten at du er hjemme, går ansvaret for varene på deg, og du eier ikke rett til erstatning eller skadestilling ved skade eller savnet gods.
Snarest mulig, og senest innen 7 dager etter å ha mottatt varene(fra de er utlevert av Bring), må kunden ha sett over at varene er i overensstemmelse med bestilling og at varene er intakte. Eventuelle feil, mangler og/eller skader må straks meldes skriftlig til Lyse Rom, dette også innen 7 dager etter at varene er mottatt. Lyse Rom tar dette så videre til produsent og/eller transportør. Unnlater kunden dette, mister han retten til å påberope mangel som kunne vært eller burde vært oppdaget ved undersøkelsen.
 
Lyse Rom kan ikke stilles økonomisk til ansvar for skade på leverte varer påført av 3.part, som for eksempel transportør. Skulle det imidlertid vise seg at skadene er av en slik karakter at de nedsetter varens funksjonalitet eller er vesentlig skjemmende estetisk sett, tilbyr vi kunden ny vare, eventuelt nye bestanddeler av varen som er skadet. Med dette menes at kunden ikke kan kreve å få ny komplett vare, dersom skaden bare har et begrenset omfang. Selger er kun forpliktet til erstatningslevering av de deler som er defekte eller mangler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap som kjøper måtte få som følge av forsinket leveranse eller feil på varen. Kunden kan ikke kreve erstatning for den tid det tar å utbedre mangelen, for eksempel ved at en innleid håndverker må vente. Velger kunden å bruke varen som den er, kan kunden ikke kreve økonomisk kompensasjon for skade og/eller mangler. Kunde kan ikke kreve erstatning for mindre skjønnhetsfeil, men kan da få tilsendt utbedringsfarge for eksempel ved mindre lakkskader påført under transport.

Angrerett, reklamasjoner og garantier

Angre- og returrett
Kunden skal motta et angrerettskjema i forbindelse med kjøpet. Det er angrerett på alle varer bestilt/kjøpt på nett, e-post eller telefon, bortsett fra bestillingsvarer som er spesialvarer bestilt etter kundens egne mål. Om du angrer ditt kjøp av våre lagervarer, har du full bytte- eller returrett innen 14 dager etter at varen er fysisk mottatt. Kunden plikter da snarest å melde fra til Lyse Rom. Lyse Rom kan kontaktes på tlf  93 20 03 62 eller e-post lyserom@broadpark.no. Kunden har bevisbyrden på at en slik melding er gitt. Dersom kunden sender en e-post om angring, skal nettbutikken komme med en tilbakemelding på denne meldingen.
Ved retur må varen være pakket i originalemballasje og uten skader for at en tilbakebetaling skal hende. Kunden har 14 dager på å sende varen i retur, etter at melding om angrerett er gitt.
 
Varer med spesielle mål eller spesifikasjoner som er produsert på bestilling, kan ikke returneres eller byttes. Kun standardvarer kan returneres eller byttes. Artikler bestilt på spesialmål/egne mål, genererer alltid en ordrebekreftelse der du kan kontrollere at alt er rett (f.eks. mål og farge) før produksjonen starter. Ved bestillinger hvor Lyse Rom ikke har vært til stede og kunden selv er ansvarlig for måltaking, er kunden selv ansvarlig for eventuelle feil i forbindelse med dette. Dersom det skulle vise seg  at bestilte varer er feilprodusert i forhold til det som er avtalt, ordner Lyse Rom opp i dette.
Det er kunden selv som skal dekke returkostnadene ved benyttelse av angreretten og påfølgende retur av vare. Dette gjelder selv om varen ikke er forhåndsbetalt. Dette i samsvar med Forbrukerkjøpsloven. Send derfor ikke returvarer i oppkrav til Lyse Rom..
Dersom bestilte varer ikke hentes på posten eller hos transportøren, vil den som har bestilt varen bli belastet fraktutgiftene. Hvis kunden ikke henter ut varen og ikke gir beskjed om at han angrer, kan Lyse Rom besitte pengene i et år og deretter beholde disse for godt.
Tilbakebetaling av kjøpesum og frakt til kunden skal skje innen 14 dager fra melding om angring er mottatt, forutsatt at varen er sendt tilbake og kunden kan dokumentere dette. Om foretaket ikke har mottatt varen, kan man vente med tilbakebetaling til varen er mottatt for å kontrollere verdireduksjonen. Om ikke annet er avtalt, skal man bruke samme betalingsmåte til tilbakebetaling som kjøpet ble gjort med. Foretaket kan ikke kreve gebyr for tilbakebetalingen.

Reklamasjonsrett
Dersom det er snakk om en reklamasjon, ønsker vi at du som kunde henvender deg snarest mulig til oss. Vi foretrekker å ha reklamasjonskorrespondanse pr. e-post. Dette er en sikring for både kunde og Lyse Rom, dersom man ikke skulle komme til enighet. Reklamasjoner vil bli behandlet internt i Lyse Rom så snart all dokumentasjon er innhentet.
Ved reklamasjon der varen har feil eller mangler, vil kunden ikke bli belastet for fraktkostnad. Hvis kunden har forhåndsbetalt dette, vil dette bli tilbakebetalt i sin helhet. For øvrig henviser vi til Forbrukerkjøpsloven og de rettigheter og plikter kunder og Lyse Rom har i henhold til denne.

Garanti utover reklamasjonsretten
En garanti er en fordel som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de lovbestemte garantiene. Utover standard reklamasjonsrett, gir produsent eller importør i tillegg ofte ulike garantier for ulike produkter. Hva disse garantiene omfatter, ser du i monteringsanvisning eller i garantibevis for respektive produkt. Garantibeviset viser hva kunde har krav på, under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner er blitt fulgt. Faktura gjelder som garantiseddel. Alle garantier gjelder i Norge. Vi henviser ellers til Forbrukerkjøpsloven.

NB! Det er fabrikk/importør som har utstedt garantibevis som bestemmer om krav for å bruke garanti er oppfylt. Krav kan ikke videreføres mot Lyse Rom.

Konfliktløsning og eventuelle tvister
Partene skal sørge for å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten til Forbrukertvistutvalget. Lyse Rom følger Forbrukertvistutvalgets anbefaling til løsning og utvalgets avgjørelser.

Tilgjengelighet og kundeservice
Lyse Rom vil tilstrebe at våre kunder blir godt ivaretatt, både ved henvendelse ang. produkter, rådgivning og veiledning, samt ved henvendelser som dreier seg om faktiske kjøp og bestillinger. Vi vil snarest mulig gi tilbakemelding på spørsmål sendt til oss på e-post salg.lyserom@gmail.com. Vi kan også nås på telefon 93 20 03 62.