Uisolerte/halvisolerte på spesialmål

Primo uisolerte/halvisolerte glasspartier - Spesialmål - Der standardmål ikke passer